Categorie archief: Events

HZ Web2.0 workshop

Binnen de Hogeschool is al een tijd een groep docenten, enthousiastelingen, voorlopers, nog-net-geen-nerds (volgens sommigen) actief in het praten, denken, experimenteren met en over web2.0 applicaties. Doel is een beeld te krijgen waar het allemaal bruikbaar kan zijn. De groep is vorig schooljaar onder de naam HZAP08 bezig geweest onder de vlag van het interne professionaliseringsinstituut. Dit jaar is de groep op eigen initiatief verder gegaan onder de naam -hoe verrassend- HZAP09. Tijdens de laatste bijeenkomst is er intensief gekeken naar Google Wave. Wat is het, wat kunnen we er mee, voor wie is het een zinvol instrument etc.

HZAP09 krijgt een ‘formeel’  tintje doordat een van de collega’s éen workshop verzorgt onder de titel  HZ Web2.0

Op 14 januari van van 10 – 14.30uur geef ik los het eerste deel van de workshop HZ, web 2.0 Dit deel is alleen gericht op Eigen professionalisering. RSS, Delicious, LinkedIn, Twitter enzovoort. Collega’s kunnen zich opgeven via de knop professionalisering rechts op HINT (Intranet Hogeschool Rotterdam). Zoeken op Web 2.0, Homo, Didactiek.

En nu maar hopen dat de HR-docenten massaal inschrijven!

Advertenties

Onderwijsdagen 2009 – druk druk druk

[bron]

Dé Onderwijsdagen 2009, de tweedaagse conferentie over het slim toepassen van ICT in het onderwijs, heeft een record aantal bezoekers getrokken. In het Beatrixgebouw te Utrecht kregen 925 geïnteresseerden uit het basis, voortgezet en hoger onderwijs informatie over de nieuwste gadgets en ICT-toepassingen voor het onderwijs. Meer dan negentig sprekers uit binnen- en buitenland deelden in lezingen, fora en discussies hun kennis over het gebruik van relevante nieuwe toepassingen. Op de beursvloer presenteerden ruim twintig bedrijven de soft-en hardware producten en diensten die zij leveren aan docenten, leerlingen, academici en medewerkers van onderwijsinstellingen.
>> Bekijk foto’s

SURF en Kennisnet, voor het eerste jaar gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie, kijken tevreden terug op de afgelopen dagen. Toine Maes, directeur Kennisnet: “Er is een scala aan prachtige en zinvolle producten en diensten op het gebied van ICT in het onderwijs beschikbaar. Maar voor docenten, beleidsmensen en ICT-medewerkers is het nog een hele klus om innovaties ook in te voeren.” Wim Liebrand, directeur van SURF: “Daarom zijn deze dagen zo belangrijk: we bieden de bezoekers zinvolle kennis en ervaringen. En niet in de laatste plaats interessante contacten, zodat deelnemers elkaar verder op weg kunnen helpen en stimuleren.”

Onderwijsdagen 2009 – Arrangeren

Arrangeren is blijkbaar ‘booming’ want op de onderwijsdagen werden meerdere workshops en presentaties over arrangeren gehouden. Ik woonde de presentatie bij van Serge de Beer en Chantal Vos die vertelden hoe zij uitgaande van het enorme aanbod van digitaal lesmateriaal antwoord probeerden te geven op vragen als “wat is de meerwaarde van arrangeren? “, “Hoe betrekken we de leerlingen erbij” en “Hoe maken we het praktisch toepasbaar” Het is in de presentatie niet gelukt een antwoord op alle vragen te krijgen. De zaal werd in groepen verdeeld en kreeg een opdracht voorgelegd. De discussies die daarbij ontstonden vulden vervolgens het grootste deel van deze sessie.
Dat is natuurlijk een goed teken want de presentatie en opdracht leiden tot veel vragen: Moet een docent nu wel of niet ontwikkelaar zijn? Is degene die het arrangement samenstelt de docent zelf? Is het voldoende een of twee docent-arrangeurs te hebben die arrangeren zonder vakinhoudelijke kennis te hebben? Wat is nu precies arrangeren? Als dit gebeurt met basismateriaal, waar komt deze dan vandaan?

In de opdracht werkte de ene groep aan een leervraag en ging de andere een procedure bedenken om de leervraag helder te krijgen. In mijn groep stelden we de volgende leervraag vast: de studenten kunnen aan het einde van de module landbouwmachines op verantwoorde wijze reinigen en onderhouden. Zij moeten hierbij rekening houden met (inter-)nationele regels op het gebied van het milieu (“duurzaam reinigen”). De andere groep bevroeg ons om onder andere te weten te komen op welk niveau de module moest plaatsvinden, welke lesmaterialen en werkvormen nodig waren en welke welke (beroeps-)producten gewenst waren. Tijdsgebrek zorgde ervoor dat we het helaas niet konden afronden.
Tenslotte werden een paar arrangementen getoond. Opvallend hierbij was het gebruik van templates zodat de voorbeelden de indruk gaven dat alles volgens een bepaald stramien was opgebouwd. Mede door deze voorbeelden werd het voor mij in ieder geval niet helder wat de meerwaarde was en waar de inbreng van gebruiker was. Misschien iets voor de Onderwijsdagen 2010 als verdiepingsessie????

NOOT: Ik heb toch stellig de indruk dat  N@Tschool de term arrangeren en arrangeerruimte heeft geïntroduceerd. Voor 1996 had ik er nog nooit van gehoord. Of kan iemand het tegendeel aantonen?

Onderwijsdagen 2009 – Digitaal Toetsen

Digitaal Toetsen is ‘hot’ en mede om die reden was de zaal voor deze  verdiepingssessie al snel vol. Helaas moest een aantal bezoekers de  ruimte weer verlaten omdat zij zich niet via de voorinschrijving  hadden aangemeld.
Silvester Draaier (VU) verzorgde een interactieve sessie waarin hij  met de aanwezigen het hele proces wilde doorlopen: Van idee naar  realisatie met alle bergen en dalen die men op die route tegenkomt. Lees verder

Onderwijsdagen 2009

headerDe SURFonderwijsdagen hebben de nodige informatie en inspiratie opgeleverd. Twee dagen met 4 key-notes en 8 workshops/presentaties leveren genoeg stof tot nadenken en schrijven.
De keynotes van Richard Baraniuk, Marc Lammers, Huub Nelis en F.van Saemen waren stuk voor stuk zeer interessant. Baraniuk nam ons mee naar het -lastige- terrein van contentdeling in zijn betoog over Open Education, Marc Lammers legde uit hoe je niet alleen van een 4 een 6 zou moeten maken maar ook van een 8 een 10. Dat je hierbij als onderwijsgevende een goede blik op het puberbrein zou moeten hebben, werd door Huub Nelis uitgelegd. Verrassend om te zien hoe dit brein zich -wetenschappelijk bewezen- ontwikkelt van ‘achter naar voren’. Techniek en technologie ontwikkelen zich ook razendsnel maar geldt dat ook voor ‘educatie’ vroeg van Saemen zich af.
Op diverse plekken (Rubens, Karssenberg, Clemens, Titaantje , Winters, Dummer, Verhelst, van de Berg) is al heel wat geschreven over de Onderwijsdagen. Ook op deze plek gaan we terugblikken op de Onderwijsdagen

Alle presentaties staan online op Slideshare

Symposium Gaming in het onderwijs: leren in een virtuele wereld

cyberdamHet project Leren in een Virtuele Wereld/Cyberdam, Saganet, RechtenOnline en het Lectoraat Informatie, Techniek en Samenleving van de Haagse Hogeschool organiseren op 17 september in Den Haag het symposium: Gaming in het onderwijs: leren in een virtuele wereld.
Tijdens deze dag wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van simulaties en spellen voor onderwijsdoeleinden en aan de ervaringen van ontwikkelaars en gebruikers. In een aantal presentaties en workshops komen onder meer aan de orde:didactiek, gamedesign, juridische games, gaming en de beroepspraktijk, systematische game-evaluatie  en de ervaringen van een docent met het ontwikkelen en spelen van een game in de virtuele omgeving Cyberdam. Ook bestaat er gelegenheid tot het spelen van een onderwijsgame.
Lokatie, kosten en aanmelden: Lees verder

eeuwige roem door de Tour?

1159TOURDEFRANCE2007Het is niet meer nodig om langs het parcours van de Tour te gaan staan en met een emmer witkalk uw favoriete renner aan te moedigen. Geen vuile handen meer, geen lange reizen, nee, gewoon vanuit de luie stoel met de Chalkbot. Geef via de site een boodschap door en de machine zet het voor u op een stukje asfalt in de Tour.

Own a piece of the road at the Tour de France. Write your message and it will be sent to the Nike LIVESTRONG Chalkbot. What words of hope, inspiration and encouragement will you share with the world?

En nu maar hopen dat de camera’s het registreren en wereldwijd tonen!