Categorie archief: Good Practices

Onderwijsdagen 2009 – Spreekvaardigheid en ICT

Nononse, direct toepasbaar, vanuit de praktijk en handig: Zo zou ik de presentatie van docent Duits Erwin de Vries in één zin willen samenvatten.

Menig talendocent herkent het probleem waar Erwin tegenaan liep bij het oefenen van spreekvaardigheid in de les: veel simultaan gekakel en op het moment dat de docent naast de leerlingen staat is het gesprekje net klaar. Hoe kan je toch zicht krijgen op de spreekvaardigheid van de leerlingen? Het antwoord op die vraag ontwikkelde Erwin zelf met voicemailboard. Het is een eenvoudige webapplicatie die gesprekjes opneemt, bewaart en downloadbaar maakt. In plaats van een powerpoint presentatie (gelukkig!), was er een serie ‘live’ voorbeelden en acties te beluisteren. [Er is trouwens een testboard beschikbaar om het uit te proberen.]
Met een eenvoudige headset van ongeveer 6 euro spreken de leerlingen de oefeningen na. De docent heeft aan het einde van het lesuur een overzicht van alle gesprekken (het lijkt een beetje op een thread in een forum) en kan hij ze van feedback voorzien. Deze feedback gaat vooralsnog via mail (of mondeling) naar de leerlingen en is nog geen integrale functionaliteit in Voicemailboard
Het product is nog in ontwikkeling maar wordt nu al door een aantal instituten waaronder de RUG en de UvA gebruikt. De eenvoud van het product maakt het mogelijk het snel in te zetten zonder al te veel instructie aan de gebruikers. Het wijst zichzelf. Groot voordeel is ook dat de bestanden weer downloadbaar zijn. De leerling kan het dan bijvoorbeeld in een portfolio opnemen.

Deze simpele tool biedt voldoende mogelijkheden voor talendocenten in alle soorten onderwijs: Studenten Japans kunnen hun spreekoefeningen opnemen; leerlingen hun eerste versie van een spreekbeurt, een ‘geluidsspoor’ maken bij een presentatie enz enz.

NB: Op de site van voicemailboard wordt ook een ander product aangeboden, namelijk Vociz . Het is een tool waarmee op weblogs een reactie kan worden ingesproken. Deze boodschap mag maximaal 30 seconden duren. Handig voor de blogvolgers met headset die snel kunnen praten en niet snel willen schrijven. Bij wijze van test heb ik Vociz opgenomen in de site van de gebruikersvereniging N@Tschool

Advertenties

Dringen op het digiboard

Active Learning met behulp van een digiboard en   SKRBL ofwel: een groep leerlingen tegelijk laten ‘posten’op een digiboard.

[bron]

Parijs met Picasa en Zevisit

picasa_logoOp de site ZEvisit kan men audioguides downloaden. De nadruk bij deze audioguides ligt op plaatsen en streken in Frankrijk. Op de site zijn echter ook audioguides voor Amsterdam, Londen, Berlijn, Bejing, Cairo etc etc. De site mikt niet aleen op Franse bezoekers want zowel de site als (de meeste) guides zijn in meerdere talen beschikbaar. Zeker voor de niet-Franse lokaties zijn de audioguides in het Engels beschikbaar. Achter de knop wiki vindt men de transcriptie van alle audioguides.
Er is inmiddels ook een bescheiden aantal (engelstalige) videoguides beschikbaar  die met name gericht zijn op kunst en cultuur.  Zie bijvoorbeeld de videoguide over de Eiffeltoren. Gebruikers van iTunes kunnen een abonnement nemen op de wekelijkse updates van aanbod.
Lees verder

Persoonlijke map in groepsruimte

natschool-project-logo
In de N@Tschoolprojectruimte is sinds de laatste update het een en ander aangepast. Veel heeft te maken met de functionaliteiten die nodig waren om action learning te ondersteunen.
Een van de nieuwe opties is die van de Deelnemersmap. Indien men hier gebruik van maakt, zal elke deelnemer aan het project zijn eigen map krijgen zodat in het groepswerk ook een gedeelte ‘privé’ aanwezig is. De map wordt gegenereerd zodra een projectdeelnemer de eerste maal de ruimte binnenkomt.

Een eigen map naast groepsmappen heeft voordelen: de deelenemer aan een project kan in z’n eigen map een document plaatsen en deze net zo lang bewerken tot hij het goed genoeg vindt om aan de groep te geven. Het is dan voldoende het document naar een van de groepsmappen te slepen. Het omgekeerde kan natuurlijk ook:

Lees verder

Digitaal toetsen bij ANP

PC loopt vastVorige maand heeft een kleine groep masterstudenten via een nieuwe opzet de casustoets in N@Tschool gemaakt. De studenten leverden aan het einde van de toets een (standaard vormgegeven) antwoordfoirmulier in via de zogenaamde ‘Inleveropdracht’.  Deze functionaliteit heeft als groot voordeel voor de docent dat hij een duidelijk overzicht heeft van personen en ingeleverd werk, gekoppeld aan een feedbackfunctionaliteit. Ofwel, daar waar het ingeleverd is, kijkt de docent ook na. Studenten vinden de beoordeling én hun ingeleverd werk terug in hun portfolio.

Vorige maand ging dat goed. Gisteren niet. Waarom niet? Ten eerste omdat er meer studenten waren dan pc’s in de ruimte die was gereserveerd. Miscommunicatie of niet, de oplossing maakte het alleen maar lastiger. Immers, er werd verhuisd naar een plek waar weliswaar meer pc’s beschikbaar waren maar deze waren vanwege ‘vrij gebruik’ behoorlijk vervuild.  Vervolgens liepen enkle  PC’s vast tijdens de toets dus de studenten konden niet verder.

Volgende week is er weer een toets.  Het spreekt voor zich dat we een aantal zaken die we zo vanzelfsprekend vinden eerst maar ’s even goed controleren van tevoren!

Overigens is een oplossing nabij: op een van onze lokaties wordt een ruimte ingericht voor uitsluitend digitaal toetsen.

23 juni: Mediatheek & Onderwijs

schema-kennisvraag-1-500

Mediatheken, O&K en CS presenteren op 23 juni aanstaande de resultaaten van de deelprojecten van het grotere project Mediatheken en Onderwijs. Het doel van het Mediatheekproject is om een integratie tot stand te brengen tussen de mediatheek en het onderwijs.

“In samenwerking met lectoraten en het onderwijs ontwikkelen én ontsluiten we good practices die bijdragen aan de ontwikkeling van de HR tot een kennisinstelling”

De ICT&O-groep heeft een bijdrage aan het project geleverd via ondersteuning op de Electronische Blokboeken bij HBO-V

Elektronisch toetsen bij ANP

MANP-CasustoetsTwee weken geleden is er bij de masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP)  een ochtend geweest waarop de studenten twee toetsen via N@Tschool maakten. Dat is op zich geen bijzondere gebeurtenis omdat er al vaker binnen de Hogeschool elektronisch wordt getoetst.

Wat deze toetsen wel bijzonder maakten, waren de functionaliteiten die voor deze groep gebruikers én beheerders waren ingezet:

Roosteren op tijd

De groep studenten had te maken met twee toetsen. Van belang was natuurlijk dat de tweede toets niet zichtbaar zou zijn op het moment dat de eerste toets beschikbaar was. Ofwel, de toetsen werden nauwkeurig op tijd geroosterd. De eerste sessie liep van 9 tot 11 uur.  Slechts gedurende die periode was de eerste toets beschikbaar.  Rekening houdend met enige uitloop werd de eindtijd op 11.15 uur gezet.  De toets farmacologie was gemaakt binnen met de ‘traditionele’ toetsomgeving binnen de ELO en bestond uit een groot antal MC-vragen.

Lees verder