Categorie archief: Landelijke Gebruikersvereniging

Nieuw nieuws

Dankzij toegezonden materialen van een IVL-docent, zijn er tips & tricks toegevoegd op de site van de gebruikersvereniging. Met name voor beginners bruikbaar én practisch materiaal

Advertenties

Ervaringen met SPBS gezocht

logo_GebruikersverenigingThreeShips

De SIG HBO is op zoek naar gebruikers die ervaringen opgedaan met de module SPBS binnen hun HBO-instelling. De SIG zou graag willen weten hoe deze module in de praktijk werkt en is dus heel benieuwd naar praktijkvoorbeelden.
De eerstvolgende SIG-bijeenkomst is in maart 2010 en we nodigen -ervaren- gebruikers uit hun ervaringen met ons te delen.
Reacties zijn welkom bij het secretariaat van de gebruikersvereniging.

Algemene ledenvergadering N@Tschool

natschoolOp 12 oktober aanstaande is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering N@Tschool waarvoor binnenkort de uitnodigingen naar de contactpersonen worden verstuurd. De opzet van vorig jaar bleek succcesvol: er zijn mededelingen vanuit het bestuur van de gebruikersvereniging, gevolgd door presentaties over bijv. de doorontwikkeling van de ELO. ZOwel de fabrikant als ‘third-parties’ krijgen hiervoor ruimte. Tenslotte kunnen de SIG’s VO, MO en HO van de gelegenheid gebruik maken hun eigen bijeenkomst te houden op deze dag.

SIG HBO

logo_GebruikersverenigingThreeShipsAanstaande dinsdag is de NHTV in Breda gastheer voor de tweede bijeenkomst Special Interest Group HO. De deelnemers zijn gebruikers van NATschool én lid van de gebruuikersvereniging. Op de agenda staan de instellingsbrede organisatie en de onderwijskundige (uitvoerings-) organisatie binnen de ELO. De HR zal het eerste deel van de ochtend verzorgen, Marnix Academie het tweede deel.

zie ook: eerste bijeenkomst

Themabijeenkomst N@Tschool gebruikersvereniging – Threeships

Afb025Vandaag heeft een aantal NATschoolgebruikers de tweede themabijeenkomst bijgewoond. Er is uitgebreid gekeken en ingegaan op de wijzgingen in het studieroutemodel en -beheer waarbij op een gegeven moment lang is ingegaan op de consequenties van de ‘makkelijke ‘manier van routes bouwen. Immers, per route wordt een koppeling gemaakt naar gebruikers en in principe één rooster (tijd) . Hoe gaat V11 om met de studieroutes die nu meer dan 1 rooster hebben? Krijgen we in V11 een situatie dat er voor elk rooster een aparte (kopie) van de route moet worden gemaakt?. Kortom, er rezen veel vragen. Besloten is dat een subgroep zich intensief met het ‘roosteren’ gaat bezighouden. Lees verder

Presentaties Gebruikersdag NATschool

Bijna alle presentaties staan nu online op de site van de gebruikersvereniging

Gebruikersdag N@Tschool 2009 een succes

Was u er bij? Prima, dan weet u dat er een groot aantal enthousiaste sprekers u als bezoeker heeft kunnen inspireren.

Was u er niet bij? Wat jammer, maar volgend jaar is er weer een landelijke Gebruikersdag NATschool en hopelijke zijn er dan weer

Gebruikersdag visueel samengevat– aantrekkelijke keynotespeakers,
– drie gevarieerde workshoprondes
– bijna 300 bezoekers
– sponsoren met slimme oplossingen voor uw natschool-, content- of onderwijskundig probleem
– prachtige weersomstandigheden
– prima mogelijkheden om te netwerken
–  en een uitstekende lunch!

Namens de Hogeschool Rotterdam hebben vier collega’s (helaas was de 5e verhinderd) een presentatie gehouden over dat wat in hun instituut centraal staat. Lees verder