Categorie archief: Presentaties

Twitter en nieuwsverspreiding

Hoe snel wordt een tweet doorgegeven? Gaat dat sneller als er meer followers zijn of juist niet? En hoe actief zijn die followers weer in het retweeten? Een interessant vraagstuk dat in onderstaande video wordt toegelicht.

Advertenties

Educafé op de Hogeschool Rotterdam

De Kenniskring `Versterking Beroepsonderwijs` verzorgt met enige regelmaat een Educafé over nieuwe ontwikkelingen in het beroepsonderwijs. Op 17 november was er een lezing met dialoog van Isabelle Diepstraten, waarin de levensverhalen van de jongere generatie centraal stonden.

Is de jongere generatie zo anders dan oudere generaties? Moeten we daarom het onderwijs veranderen? Zitten we dan nu op de juiste weg? Als we het leren van jongeren echt willen begrijpen is het zinvol leren te kijken vanuit hun hele levensverhaal en de veranderingen die daarin voor jongeren gaande zijn. Dan blijkt dat het onderwijs beter kan focussen op een pedagogische benaderingswijze dan op nieuwe didactische concepten.

Onderwijsdagen 2009 – druk druk druk

[bron]

Dé Onderwijsdagen 2009, de tweedaagse conferentie over het slim toepassen van ICT in het onderwijs, heeft een record aantal bezoekers getrokken. In het Beatrixgebouw te Utrecht kregen 925 geïnteresseerden uit het basis, voortgezet en hoger onderwijs informatie over de nieuwste gadgets en ICT-toepassingen voor het onderwijs. Meer dan negentig sprekers uit binnen- en buitenland deelden in lezingen, fora en discussies hun kennis over het gebruik van relevante nieuwe toepassingen. Op de beursvloer presenteerden ruim twintig bedrijven de soft-en hardware producten en diensten die zij leveren aan docenten, leerlingen, academici en medewerkers van onderwijsinstellingen.
>> Bekijk foto’s

SURF en Kennisnet, voor het eerste jaar gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie, kijken tevreden terug op de afgelopen dagen. Toine Maes, directeur Kennisnet: “Er is een scala aan prachtige en zinvolle producten en diensten op het gebied van ICT in het onderwijs beschikbaar. Maar voor docenten, beleidsmensen en ICT-medewerkers is het nog een hele klus om innovaties ook in te voeren.” Wim Liebrand, directeur van SURF: “Daarom zijn deze dagen zo belangrijk: we bieden de bezoekers zinvolle kennis en ervaringen. En niet in de laatste plaats interessante contacten, zodat deelnemers elkaar verder op weg kunnen helpen en stimuleren.”

Onderwijsdagen 2009 – Arrangeren

Arrangeren is blijkbaar ‘booming’ want op de onderwijsdagen werden meerdere workshops en presentaties over arrangeren gehouden. Ik woonde de presentatie bij van Serge de Beer en Chantal Vos die vertelden hoe zij uitgaande van het enorme aanbod van digitaal lesmateriaal antwoord probeerden te geven op vragen als “wat is de meerwaarde van arrangeren? “, “Hoe betrekken we de leerlingen erbij” en “Hoe maken we het praktisch toepasbaar” Het is in de presentatie niet gelukt een antwoord op alle vragen te krijgen. De zaal werd in groepen verdeeld en kreeg een opdracht voorgelegd. De discussies die daarbij ontstonden vulden vervolgens het grootste deel van deze sessie.
Dat is natuurlijk een goed teken want de presentatie en opdracht leiden tot veel vragen: Moet een docent nu wel of niet ontwikkelaar zijn? Is degene die het arrangement samenstelt de docent zelf? Is het voldoende een of twee docent-arrangeurs te hebben die arrangeren zonder vakinhoudelijke kennis te hebben? Wat is nu precies arrangeren? Als dit gebeurt met basismateriaal, waar komt deze dan vandaan?

In de opdracht werkte de ene groep aan een leervraag en ging de andere een procedure bedenken om de leervraag helder te krijgen. In mijn groep stelden we de volgende leervraag vast: de studenten kunnen aan het einde van de module landbouwmachines op verantwoorde wijze reinigen en onderhouden. Zij moeten hierbij rekening houden met (inter-)nationele regels op het gebied van het milieu (“duurzaam reinigen”). De andere groep bevroeg ons om onder andere te weten te komen op welk niveau de module moest plaatsvinden, welke lesmaterialen en werkvormen nodig waren en welke welke (beroeps-)producten gewenst waren. Tijdsgebrek zorgde ervoor dat we het helaas niet konden afronden.
Tenslotte werden een paar arrangementen getoond. Opvallend hierbij was het gebruik van templates zodat de voorbeelden de indruk gaven dat alles volgens een bepaald stramien was opgebouwd. Mede door deze voorbeelden werd het voor mij in ieder geval niet helder wat de meerwaarde was en waar de inbreng van gebruiker was. Misschien iets voor de Onderwijsdagen 2010 als verdiepingsessie????

NOOT: Ik heb toch stellig de indruk dat  N@Tschool de term arrangeren en arrangeerruimte heeft geïntroduceerd. Voor 1996 had ik er nog nooit van gehoord. Of kan iemand het tegendeel aantonen?

Onderwijsdagen 2009 – Digitaal Toetsen

Digitaal Toetsen is ‘hot’ en mede om die reden was de zaal voor deze  verdiepingssessie al snel vol. Helaas moest een aantal bezoekers de  ruimte weer verlaten omdat zij zich niet via de voorinschrijving  hadden aangemeld.
Silvester Draaier (VU) verzorgde een interactieve sessie waarin hij  met de aanwezigen het hele proces wilde doorlopen: Van idee naar  realisatie met alle bergen en dalen die men op die route tegenkomt. Lees verder

Onderwijsdagen 2009 – Spreekvaardigheid en ICT

Nononse, direct toepasbaar, vanuit de praktijk en handig: Zo zou ik de presentatie van docent Duits Erwin de Vries in één zin willen samenvatten.

Menig talendocent herkent het probleem waar Erwin tegenaan liep bij het oefenen van spreekvaardigheid in de les: veel simultaan gekakel en op het moment dat de docent naast de leerlingen staat is het gesprekje net klaar. Hoe kan je toch zicht krijgen op de spreekvaardigheid van de leerlingen? Het antwoord op die vraag ontwikkelde Erwin zelf met voicemailboard. Het is een eenvoudige webapplicatie die gesprekjes opneemt, bewaart en downloadbaar maakt. In plaats van een powerpoint presentatie (gelukkig!), was er een serie ‘live’ voorbeelden en acties te beluisteren. [Er is trouwens een testboard beschikbaar om het uit te proberen.]
Met een eenvoudige headset van ongeveer 6 euro spreken de leerlingen de oefeningen na. De docent heeft aan het einde van het lesuur een overzicht van alle gesprekken (het lijkt een beetje op een thread in een forum) en kan hij ze van feedback voorzien. Deze feedback gaat vooralsnog via mail (of mondeling) naar de leerlingen en is nog geen integrale functionaliteit in Voicemailboard
Het product is nog in ontwikkeling maar wordt nu al door een aantal instituten waaronder de RUG en de UvA gebruikt. De eenvoud van het product maakt het mogelijk het snel in te zetten zonder al te veel instructie aan de gebruikers. Het wijst zichzelf. Groot voordeel is ook dat de bestanden weer downloadbaar zijn. De leerling kan het dan bijvoorbeeld in een portfolio opnemen.

Deze simpele tool biedt voldoende mogelijkheden voor talendocenten in alle soorten onderwijs: Studenten Japans kunnen hun spreekoefeningen opnemen; leerlingen hun eerste versie van een spreekbeurt, een ‘geluidsspoor’ maken bij een presentatie enz enz.

NB: Op de site van voicemailboard wordt ook een ander product aangeboden, namelijk Vociz . Het is een tool waarmee op weblogs een reactie kan worden ingesproken. Deze boodschap mag maximaal 30 seconden duren. Handig voor de blogvolgers met headset die snel kunnen praten en niet snel willen schrijven. Bij wijze van test heb ik Vociz opgenomen in de site van de gebruikersvereniging N@Tschool

Onderwijsdagen 2009 – Sociale Media in het onderwijs

In een vol programma zoals dat van de Onderwijsdagen kan het wel ’s gebeuren dat een sessie niet door kan gaan. Zo kwam ik ongewild bij de van Michael van Wetering (Kennisnet) die ons schetste hoe er met sociale media in het onderwijs wel/niet wordt omgegegaan.
Op een van de dia’s toonde hij de vele dwars- en kruisverbindeningen tussen personen, middelen en situaties. met recht een vergelijkbare situatie met een dorp zoals Breughel het al eerder schetse: iedereen is met iedereen in conact, is ‘sociaal bezig’ en communiceert daarbij. Het gaat met name om dat laatst: de conversatie. Hoe ziet deze er uit en waar(-mee) voer je hem? De meest bekende instrumenten zijn natuurlijk Hyves, Facebook, Twitter, LinkedIn, Myspace en MSN. Het zijn de instrumenten waar jongeren snel mee vertrouwd zijn en die ze dagelijks gebruiken. So far so good. Maar zijn ze daarmee de digital natives waar we ‘tegenop moeten kijken”? Niet echt want de jongeren zijn weliswaar handig in het gebruik ervan maar dat maakt nog niet dat ze zoveel ICT-vaardiger zijn dan ouderen. Inmiddels is wel duidelijk dat het onderscheid natives en immigrants niet hard te maken is.
Michael van Wetering vergeleek het gebruik van sociale media ook wel met een voetbal. Een kind dat met een voetbal een veld op stapt creeërt meteen een situatie waarin een aantal afspraken spontaan lijken te gebeuren: er worden groepen gevormd, regels afgesproken, doelen geplaatst, ‘onafhankelijken'(scheidsrechters) erbij betrokken enz. Ieder spel z’n eigen instrument, regels en afspraken. Vraag is hoe je daar als school op in moet spelen. Hoe ziet de voetbal eruit die we school noemen??
In de discussie die volgde werd -helaas- toch ook weer ingegaan op de zogenaamde schadelijke gevolgen van al deze media in de lessen. Jammer om te horen dat er nog scholen zijn die overwegen sites te blokkeren. De presentatie bood niet veel nieuwe inzichten en het is jammer dat Michael niet meer aandacht besteedde aan een eigen kennisnetonderzoek.

Later in de week  was ik namelijk aanwezig bij een presentatie van Alfons ten Brummelhuis (Kennisnet) die resultaten uit een onderzoek naar Jongeren en Interactieve media liet zien.  Zo toonde hij aan dat bijna 50% van de jongeren “traditionalisten” zijn die “een beetje mailen, surfen en MSN-en” Slechts 9% is echt (super-)productief bezig en straalt het beeld uit van de Netgeneration.

De publicatie is onderdeel van de Kennisnet Onderzoeksreeks en kan besteld worden of gedownload